مدرسه فقاهت با «پخش زنده درس‌ها» ارتباط علماء اهل سنت را برقرار و با ارائه «تقریر دروس حوزوی با قابلیت دسترسی به مستندات آن در کتابخانه» زمینه مستندسازی مفاهیم دینی را فراهم می‌کند.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo