اخبار سال 1397
پخش زنده دروس بر روی تلفن همراه سیستم عامل اندروید 97/11/13
دریافت نسخه موبایلی «پخش زنده» از سایت مدرسه فقاهت امکان پذیراست.

جستجوی پیشنهادی در قسمت پیشرفته راه اندازی شد. 97/10/22

پوشش درس‌ «اصول» استاد عبدالکریم فرحانی سال 1397 97/10/06
درس ‌«اصول» استاد عبدالکریم فرحانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش سایر مدارس قرار گرفت.

پوشش درس‌ «شرح صحیفه سجادیه» استاد حشمت پور سال 1397 97/09/26
درس ‌«شرح صحیفه سجادیه» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد سیدمجتبی نور‌مفیدی سال 1397 97/09/25
درس ‌«اصول» استاد سیدمجتبی نور‌مفیدی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه آیت‌الله گلپایگانی قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد محمد مروارید سال 1397 97/09/21
درس ‌«اصول» استاد محمد مروارید روی سایت مدرسه فقاهت بخش جدید مدرسه آیت الله خویی قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه حکومت» استاد علی‌اکبر رشاد سال 1397 97/09/13
درس ‌«فقه حکومت» استاد علی‌اکبر رشاد روی سایت مدرسه فقاهت بخش شهرستانها قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد علی‌اکبر رشاد سال 1397 97/09/13
درس ‌«اصول» استاد علی‌اکبر رشاد روی سایت مدرسه فقاهت بخش شهرستانها قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد علی‌اکبر رشاد سال 1397 97/09/13
درس ‌«فقه» استاد علی‌اکبر رشاد روی سایت مدرسه فقاهت بخش شهرستانها قرار گرفت.

پوشش درس‌ «رجال» استاد شیخ عبدالله دقاق سال 1339 97/09/08
درس ‌«رجال» استاد شیخ عبدالله دقاق روی سایت مدرسه فقاهت بخش دروس به زبان عربی قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد سيد علی‌رضا حائری سال 1339 97/09/03
درس ‌«فقه» استاد سيد علی‌رضا حائری روی سایت مدرسه فقاهت بخش دروس به زبان عربی قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد حسین شوپایی سال 1397 97/09/03
درس ‌«اصول» استاد حسین شوپایی روی سایت مدرسه فقاهت بخش سایر مدارس قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه روابط اجتماعی» استاد علیرضا اعرافی سال 1397 97/08/21
درس ‌«فقه روابط اجتماعی» استاد علیرضا اعرافی روی سایت مدرسه فقاهت بخش قم قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد حمید درایتی سال 1397 97/07/25
درس ‌«فقه» استاد حمید درایتی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدارس مشهد قرار گرفت.

نسخه موبایلی سیستم عامل اندروید مدرسه فقاهت 97/07/24
دریافت نسخه موبایلی «سیستم عامل اندروید» سال تحصیلی 98-97 از سایت مدرسه فقاهت امکان پذیراست.

پوشش درس‌ «نهج‌البلاغه» استاد میرزا ‌مهدی صادقی 1395 97/07/19
درس ‌«نهج‌البلاغه» استاد میرزا ‌مهدی صادقی روی سایت مدرسه فقاهت بخش سایر مدارس مشهد قرار گرفت.

پوشش درس‌ «طب روحانی - حکمت علمی» استاد حشمت پور سال 1397 97/07/17
درس ‌«طب روحانی - حکمت علمی» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «رساله الحدوث - ملاصدرا» استاد حشمت پور سال 1397 97/07/09
درس ‌«رساله الحدوث - ملاصدرا» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «منطق شفا - ابن سینا» استاد حشمت پور سال 1397 97/07/02
درس ‌«منطق شفا - ابن سینا» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «شرح حکمت منظومه» استاد حشمت پور سال 1397 97/07/02
درس ‌«شرح حکمت منظومه» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه ایران 98-97 97/06/10
درس ها به صورت پخش زنده قابل گوش دادن است ،صوت و متن درس ها نیز روی سایت موجود است.

جهت مشاهده اخبار سال 1397 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1396 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1395 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1394 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1393 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1391 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1390 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1389 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1388 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1387 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1386 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1385 اینجا کلیک کنید.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo